Beth mae ECAV yn ei olygu?

Chwilio am ystyr llawn ECAV? O'r ddelwedd canlynol, gallwch ddarganfod holl ddiffiniadau o ECAV. Os dymunwch, gallwch hefyd lawrlwytho ffeil delwedd i argraffu.

acronymdiffiniad
ECAVCanolfan Addysg erbyn trais
ECAVClyweledol arfordir dwyrain
ECAVEvanjelickej Cirkvi Augsburskeho Vyzania