τι είναι AF?

Ψάχνετε για την πλήρη έννοια του AF; Από την παρακάτω εικόνα, μπορείτε να βρείτε όλων των ορισμών του AF. Εάν θέλετε, μπορείτε επίσης να κατεβάσετε το αρχείο εικόνας, να εκτυπώσετε.

ΑκρώνυμοΟρισμός
AFATM Forum
AFAbercrombie & Fitch
AFActum Fide
AFAddams Family
AFAeon Flux
AFAgromart Foundation
AFAhrens Fox
AFAir France
AFAkademikernes Fellesorganisasjon
AFAkademiska Föreningen
AFAl Fine
AFAlliance Française
AFAllied Force
AFAmahoro Foundation
AFAmiga Format
AFAnime Fantasy
AFArbejdsformidling
AFArcade Fire
AFArkitektförbundet
AFArthacharya Foundation
AFAstoria Financial Corporation
AFAuto-Feed
AFAuto-Framed
AFAutofrettage
AFAtom Films
AFArmed Forces
AFArthritis Foundation
AFArchitecture Foundation
AFAs Found
AFAd Finem
AFAnglo-French
AFAgnostic Front
AFAir Freight
AFAcademy Fantasia
AFAudio Frequency
AFAlabama & Florida Railway Company
AFAlmond Flour
AFAmerican Freightways
AFAmerican Forests
AFAmerican Fractional
AFAmerican Field
AFAmerican Fork
AFAmerican Flag
AFAmniotic Fluid
AFAward Fee
AFamphibious force
AFAnaerobic Filter
AFAnarchist Federation
AFAnisotropic Filtering
AFAnti-Flag
AFAnti-Ferromagnetic
AFAbsorption Fraction
AFAir Freshener
AFAretha Franklin
AFAcronym Finder
AFArtemis Fowl
AFArchitectures and Framework
AFAsia Foundation
AFAsian Female
AFAtomic Fluorescence
AFAuto-Focus
AFAutomatic Focus
AFAutomatic Following
AFAuto-Flash
AFAfghani
AFAfghanistan
AFAfghan Film
AFAfrica
AFAfrican Affairs
AFAugmentation Force
AFAuxiliary Feed
AFAuxiliary Carry Flag
AFAnimal Forest
AFAssets Forfeiture
AFAvailability Factor
AFAvailability of the Fiber Cable
AFAddress Family
AFActivity Factor
AFActivity Finish
AFAirway Facilities
AFAustralia Fair
AFAmazing Fantasy
AFAlternative Frequency
AFAlternative Forum
AFAlternating Field
AFActive Flow
AFAmplify and Forward
AFAllowance Factor
AFAttack Flamingo
AFAttack Force
AFAuxiliary Funds
AFAcceleration Factor
AFAmmunition Factory
AFApplied For
AFAunt Flo
AFAffiliate
AFAppropriated Fund
AFApproximate Factorization
AFStore Ship
AFAntenna Factor
AFAviation Fuel
AFAnimation Factory
AFAtrial Fibrillation
AFAtrial Flutter
AFAfter Ford
AFAfter Funimation
AFAfter Future
AFAfter Forever
AFAdmiral of the Fleet
AFApplicable Fare
AFAft Fuselage
AFAddress Field
AFAmpere Frame
AFAssociation Football
AFAir Force
AFAncestry File
AFAdded Factor
AFAnal Fissure
AFAffix
AFAdjust Fire
AFAssured Forwarding
AFAcross Flats
AFAirframe
AFAcre-Feet
AFAlliance Francophone
AFAlliance Forums
AFAgreed Framework
AFAuthority Figure
AFAcre Foot
AFArtificially Feeding/Fed
AFArtifact
AFAthlete's Foot
AFAir Filter
AFAlleged Father
AFArtists Forum, Inc.
AFAllocations Familiales
AFAs Fed

Τι σημαίνει af ηρεμήσει?

Τι σημαίνει af ηρεμήσει?

Τι σημαίνει af ηρεμήσει?

Τι σημαίνει af ηρεμήσει?

Τι σημαίνει af ηρεμήσει?

Τι σημαίνει af ηρεμήσει?

Τι σημαίνει af ηρεμήσει?