τι είναι NWJ?

Ψάχνετε για την πλήρη έννοια του NWJ; Από την παρακάτω εικόνα, μπορείτε να βρείτε όλων των ορισμών του NWJ. Εάν θέλετε, μπορείτε επίσης να κατεβάσετε το αρχείο εικόνας, να εκτυπώσετε.

ΑκρώνυμοΟρισμός
NWJΟυδόλως Jose

Τι σημαίνει nwj ηρεμήσει?