מה הוא ICICTH?

מחפש את המשמעות המלאה של ICICTH? מתוך התמונה הבאה, באפשרותך למצוא כל הגדרות של ICICTH. אם אתה רוצה, אתה יכול גם להוריד את קובץ התמונה כדי להדפיס.

ראשי תיבותהַגדָרָה
ICICTHהכנס הבינלאומי על מידע טכנולוגיות תקשורת בבריאות