מה הוא NB?

מחפש את המשמעות המלאה של NB? מתוך התמונה הבאה, באפשרותך למצוא כל הגדרות של NB. אם אתה רוצה, אתה יכול גם להוריד את קובץ התמונה כדי להדפיס.

ראשי תיבותהַגדָרָה
NBNewbreed
NBNewsboys
NBNieuw Buinen
NBNightbreed
NBNonabyte
NBNonbattle
NBNoob Busters
NBNordicbots
NBNordlandsbanken
NBNota Bene
NBNotchback
NBNo Base
NBNo Brown
NBNo Ball
NBNew Babylonian
NBNight Below
NBNew Bombay
NBNorth Bonneville
NBSterling European Airlines
NBNice Boys
NBNorth Bend
NBNew Building
NBNorges Bank
NBNaval Base
NBNorth Brookfield
NBNotified Body
NBNorth Bridge
NBNoisy Bus
NBNational Bank
NBNuclear Boiler
NBNo-Bid
NBOccupation Semipostal
NBNewborn
NBNew Balance Athletic Shoe, Inc.
NBNude Beaches
NBNo Brainer
NBNon-Bound Application
NBNon-Binding
NBNot Bad
NBNational Bookstore
NBNotice Board
NBNitrogen Balance
NBMathematica Notebook
NBNotebook
NBNorth Bergen
NBNominal Bore
NBNeuberger Berman
NBNiobium
NBNew Braunfels
NBNew Brunswick
NBNinja Burger
NBNassif Building
NBNew Business
NBNeighborhood Business
NBNarrow Band
NBNeutral Buoyancy
NBNorth-Bound
NBNoord Brabant
NBNegative Burn
NBNon Billable

מה הפירוש nb?

מה הפירוש nb?

מה הפירוש nb?