מה הוא NB?

מחפש את המשמעות המלאה של NB? מתוך התמונה הבאה, באפשרותך למצוא כל הגדרות של NB. אם אתה רוצה, אתה יכול גם להוריד את קובץ התמונה כדי להדפיס.

ראשי תיבותהַגדָרָה
NBNewbreed
NBNewsboys
NBNieuw Buinen
NBNightbreed
NBNonabyte
NBNonbattle
NBNoob Busters
NBNordicbots
NBNordlandsbanken
NBNota Bene
NBNotchback
NBאין בסיס
NBאין חום
NBאין כדור
NBבבל החדשה
NBבהמשך הלילה
NBבומביי חדש
NBבונוויל צפון
NBבחברות התעופה האירופיות סטרלינג
NBבחורים נחמדים
NBבנד צפון
NBבניין חדש
NBבנק Norges
NBבסיס חיל הים
NBברוקפילד צפון
NBגוף הודעה
NBגשר צפון
NBהאוטובוסים הסואנת
NBהבנק הלאומי
NBהדוד גרעינית
NBההצעה לא
NBהכיבוש Semipostal
NBהרך הנולד
NBחדש איזון אתלטי הנעל, inc.
NBחופים בעירום
NBחסר מוח
NBיישום שאינו מאוגד
NBלא מחייב
NBלא רע
NBלאומי ספרים
NBלוח מודעות
NBמאזן חנקן
NBמחברת Mathematica
NBמחשב נייד
NBמצפון ברגן
NBמשעמם נומינלית
NBנויברגר ברמן
NBניאוביום
NBניו בראונפלס
NBניו ברנזוויק
NBנינג'ה המבורגר
NBנציף בניין
NBעסק חדש
NBעסקים בשכונה
NBפס צר
NBציפה נייטרלית
NBצפון
NBצפון בראבנט
NBצריבה שלילי
NBשאינם לחיוב

מה הפירוש nb?

מה הפירוש nb?

מה הפירוש nb?