מה הוא NWIT?

מחפש את המשמעות המלאה של NWIT? מתוך התמונה הבאה, באפשרותך למצוא כל הגדרות של NWIT. אם אתה רוצה, אתה יכול גם להוריד את קובץ התמונה כדי להדפיס.

ראשי תיבותהַגדָרָה
NWITאיווה הצפון מערבי טלפון
NWITמסחר בינלאומי של העולם החדש