מה הוא PVI?

מחפש את המשמעות המלאה של PVI? מתוך התמונה הבאה, באפשרותך למצוא כל הגדרות של PVI. אם אתה רוצה, אתה יכול גם להוריד את קובץ התמונה כדי להדפיס.

ראשי תיבותהַגדָרָה
PVIPaul VI High School
PVIPetroVietnam Insurance Co.
PVIPrets de Vehicules pour l'Aide a l'Insertion
PVIProvinciaal Veiligheid Instituut
PVIPeso Vivo Inicial
PVIPeripheral Venous Insufficiency
PVIPartisan Voting Index
PVIPositive Volume Index
PVIPolyvinyl Isobutyl Ether
PVIProduct Verification Inspection
PVIPostage Validation Imprinter
PVIPulmonary Vein Isolation
PVIPre-Vulcanization Inhibitor
PVIPersonal Vocal Instruction
PVIPrivate Vocal Instruction
PVIPublicly Visible Identifier
PVIPenile Vaginal Intercourse
PVIPairwise Variability Index
PVIPeripheral Vascular Intervention
PVIPower Vehicle Innovation
PVIProtected Vehicles, Inc
PVIProfound Visual Impairment
PVIPour Votre Information
PVIPrivate Vocational Institution
PVIProduct Value Information
PVIPersonal Value Inventory
PVIPilot-Vehicle Interface
PVIPlatform Vendor Independent
PVIPleasant Valley Intermediate School
PVIPara Vuestra Informacion
PVIPhotovoltaic Isolator
PVIPennsylvania Volunteer Infantry
PVIPragmatic Vision, Inc.
PVIPrivate, Voluntary and Independent
PVIPrinceton Video Image, Inc
PVIPoint of Vertical Intersection
PVIPlatinum Vapour Injector/Injection
PVIPresent Value Index
PVIPeak Value Intersection
PVIPrairie View Industries
PVIPublic Vomiting Incident

מה הפירוש pvi?

מה הפירוש pvi?

מה הפירוש pvi?