מה הוא WPP?

מחפש את המשמעות המלאה של WPP? מתוך התמונה הבאה, באפשרותך למצוא כל הגדרות של WPP. אם אתה רוצה, אתה יכול גם להוריד את קובץ התמונה כדי להדפיס.

ראשי תיבותהַגדָרָה
WPPWindows Trace Preprocessor
WPPWorld Press Photo
WPPWebsite Payments Pro
WPPWallpaper Paste
WPPWolf Pack Productions
WPPWireless Packet Platform
WPPWeibull Plotting Paper
WPPWaiver of Premium for Purchaser
WPPWire & Plastic Product PLC
WPPWest Penn Power
WPPWooden Power Pole
WPPWestin Peachtree Plaza
WPPWorkshop Preliminary Proceedings
WPPWindward Passage Patrol
WPPWeb Presence Provider
WPPWork Package Planning
WPPWork Potential Profile
WPPWeeks Post-Partum
WPPWitness Protection Program
WPPWeapons Production Program
WPPWord Processor Program
WPPWind Power Plant
WPPWeekly Practice Programme
WPPWeekend Premium Payment

מה הפירוש wpp?

מה הפירוש wpp?