Što znači GFCL?

U potrazi za puni smisao GFCL? Na sljedećoj slici možete saznati sve definicije GFCL. Ako želite, možete preuzeti datoteke slike za ispis.

AkronimDefinicija
GFCLGodavari gnojiva i kemikalija D.o.o.