Što znači GPGS?

U potrazi za puni smisao GPGS? Na sljedećoj slici možete saznati sve definicije GPGS. Ako želite, možete preuzeti datoteke slike za ispis.

AkronimDefinicija
GPGSGlobalna snaga generacije usluge
GPGSVlada Izdaci za materijal i usluge