Što znači SDRA?

U potrazi za puni smisao SDRA? Na sljedećoj slici možete saznati sve definicije SDRA. Ako želite, možete preuzeti datoteke slike za ispis.

AkronimDefinicija
SDRASamo-usmjereno mirovinski račun
SDRASan Diego prenamjenu agencija
SDRASindrom de Détresse Respiratoire Aiguë
SDRASoftver razvoj resursa arhitektura
SDRAŠvedska obrana istraživačkih agencija
SDRAŠvedski digitalni Racing udruga