สิ่งที่เป็น ECAV

ค้นหาความหมายเต็มของ ECAV หรือไม่ จากภาพต่อไปนี้ คุณสามารถค้นหาข้อกำหนดทั้งหมดของ ECAV คุณ คุณยังสามารถดาวน์โหลดไฟล์รูปภาพการพิมพ์

อักษรย่อนิยาม
ECAVEvanjelickej Cirkvi Augsburskeho Vyzania
ECAVตะวันออกภาพและเสียง
ECAVศูนย์การศึกษาต่อความรุนแรง