AACSB là gì?

Tìm kiếm ý nghĩa đầy đủ của AACSB? Từ hình ảnh sau đây, bạn có thể tìm hiểu tất cả các định nghĩa của AACSB. Nếu bạn muốn, bạn cũng có thể tải tập tin hình ảnh để in.

từ viết tắtĐịnh nghĩa
AACSBAssociation to Advance Collegiate Schools of Business
AACSBAmerican Assembly of Collegiate Schools of Business
AACSBArchitectural and Associated Consultants Selection Board

aacsb hiện những gì đứng cho?