SHPK: Shoqëria Me Përgjegjësi Të Kufizuar

What does SHPK mean? The above is one of SHPK meanings. It may have other definitions. Please refer to the end of this passage.

SHPK: Shoqëria Me Përgjegjësi Të Kufizuar

Definition in English: Shoqëria Me Përgjegjësi Të Kufizuar