CAF: Централна Америка федерация


Какво означава CAF? CAF означава Централна Америка федерация. Ако посещавате нашата неанглийска версия и искате да видите английската версия на Централна Америка федерация, моля превъртете надолу до дъното и ще видите значението на Централна Америка федерация на английски език. Имайте предвид, че съкращението на CAF е широко използвано в отрасли като банкиране, компютърни, образователни, финанси, правителствени и здравни. В допълнение към CAF, Централна Америка федерация може да е съкратено за други акроними.

CAF = Централна Америка федерация

Търсите общо определение на CAF? CAF означава Централна Америка федерация. Горди сме да изброим акроним на CAF в най-голямата база данни от съкращения и акроними. Следното изображение показва едно от дефинициите на CAF на английски: Централна Америка федерация. Можете да изтеглите файла с изображението, за да го отпечатате или да го изпратите на приятелите си чрез електронна поща, Facebook, Twitter или Тисток.

CAF: Централна Америка федерация

Значения на CAF на английски език

Както бе споменато по-горе, CAF се използва като акроним в текстовите съобщения, за да представлява Централна Америка федерация. Тази страница е за абревиатура на CAF и неговите значения като Централна Америка федерация. Моля, имайте предвид, че Централна Америка федерация не е единственото значение на CAF. Може да има повече от едно определение за CAF, така че го проверете в нашия речник за всички значения на CAF един по един.

Определение на английски език: Central American Federation

Други значения на CAF

Освен Централна Америка федерация, CAF има други значения. Те са изброени по-долу вляво. Превъртете надолу и кликнете, за да видите всеки от тях. За всички значения на CAF, моля, кликнете върху "More ". Ако посещавате нашата английска версия и искате да видите дефиниции на Централна Америка федерация на други езици, моля, кликнете върху менюто за език в дясното дъно. Ще видите значения на Централна Америка федерация на много други езици, като например арабски, датски, холандски, хинди, Япония, корейски, гръцки, италиански, виетнамски и др.