ZEF: Зиготата ембрион плода


Какво означава ZEF? ZEF означава Зиготата ембрион плода. Ако посещавате нашата неанглийска версия и искате да видите английската версия на Зиготата ембрион плода, моля превъртете надолу до дъното и ще видите значението на Зиготата ембрион плода на английски език. Имайте предвид, че съкращението на ZEF е широко използвано в отрасли като банкиране, компютърни, образователни, финанси, правителствени и здравни. В допълнение към ZEF, Зиготата ембрион плода може да е съкратено за други акроними.

ZEF = Зиготата ембрион плода

Търсите общо определение на ZEF? ZEF означава Зиготата ембрион плода. Горди сме да изброим акроним на ZEF в най-голямата база данни от съкращения и акроними. Следното изображение показва едно от дефинициите на ZEF на английски: Зиготата ембрион плода. Можете да изтеглите файла с изображението, за да го отпечатате или да го изпратите на приятелите си чрез електронна поща, Facebook, Twitter или Тисток.

ZEF: Зиготата ембрион плода

Значения на ZEF на английски език

Както бе споменато по-горе, ZEF се използва като акроним в текстовите съобщения, за да представлява Зиготата ембрион плода. Тази страница е за абревиатура на ZEF и неговите значения като Зиготата ембрион плода. Моля, имайте предвид, че Зиготата ембрион плода не е единственото значение на ZEF. Може да има повече от едно определение за ZEF, така че го проверете в нашия речник за всички значения на ZEF един по един.

Определение на английски език: Zygote Embryo Fetus

Други значения на ZEF

Освен Зиготата ембрион плода, ZEF има други значения. Те са изброени по-долу вляво. Превъртете надолу и кликнете, за да видите всеки от тях. За всички значения на ZEF, моля, кликнете върху "More ". Ако посещавате нашата английска версия и искате да видите дефиниции на Зиготата ембрион плода на други езици, моля, кликнете върху менюто за език в дясното дъно. Ще видите значения на Зиготата ембрион плода на много други езици, като например арабски, датски, холандски, хинди, Япония, корейски, гръцки, италиански, виетнамски и др.