CMVM: Comissão dělat Mercado de Valores Mobiliários


Co znamená CMVM? CMVM zastupuje Comissão dělat Mercado de Valores Mobiliários. Pokud navštěvujete naši neanglickou verzi a chcete zobrazit anglickou verzi Comissão dělat Mercado de Valores Mobiliários, posuňte se dolů a v anglickém jazyce se zobrazí význam Comissão dělat Mercado de Valores Mobiliários. Mějte na paměti, že zkratka CMVM se široce používá v oborech, jako je bankovnictví, výpočetní technika, školství, finance, státní a zdravotní stav. Kromě CMVM může být Comissão dělat Mercado de Valores Mobiliários zkratka pro jiné akronymy.

CMVM = Comissão dělat Mercado de Valores Mobiliários

Hledáte obecnou definici CMVM? CMVM znamená Comissão dělat Mercado de Valores Mobiliários. Jsme hrdí na to, že seznam CMVM je v největší databázi zkratek a akronymů. Následující obrázek znázorňuje jednu z definic CMVM v angličtině: Comissão dělat Mercado de Valores Mobiliários. Soubor bitové kopie můžete stáhnout nebo odeslat přátelům prostřednictvím e-mailu, Facebooku, Twitter nebo Tiktoku.

CMVM: Comissão dělat Mercado de Valores Mobiliários

Význam CMVM v angličtině

Jak bylo uvedeno výše, CMVM se používá jako zkratka v textových zprávách pro reprezentaci Comissão dělat Mercado de Valores Mobiliários. Tato stránka je o zkratu CMVM a jeho významu jako Comissão dělat Mercado de Valores Mobiliários. Uvědomte si prosím, že Comissão dělat Mercado de Valores Mobiliários není jediný význam pro CMVM. Může existovat více než jedna definice CMVM, takže se podívejte na náš slovník pro každý význam CMVM jeden po druhý.

Definice v angličtině: Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

Ostatní významy CMVM

Kromě Comissão dělat Mercado de Valores Mobiliários má CMVM jiné významy. Jsou uvedeny na levé straně. Přejděte dolů a klepnutím na tlačítko je prohlédněte. Pro všechny významy CMVM klepněte na "více ". Pokud navštěvujete naši anglickou verzi a chcete zobrazit definice Comissão dělat Mercado de Valores Mobiliários v jiných jazycích, klepněte na jazykovou nabídku v pravé dolní části. V mnoha jiných jazycích, například v arabštině, dánštině, holandštině, japonštině, Japonsku, korejštině, řečtině, italštině atd., se zobrazí významy Comissão dělat Mercado de Valores Mobiliários.