EUMC: Ebenezer United Methodist Church


Co znamená EUMC? EUMC zastupuje Ebenezer United Methodist Church. Pokud navštěvujete naši neanglickou verzi a chcete zobrazit anglickou verzi Ebenezer United Methodist Church, posuňte se dolů a v anglickém jazyce se zobrazí význam Ebenezer United Methodist Church. Mějte na paměti, že zkratka EUMC se široce používá v oborech, jako je bankovnictví, výpočetní technika, školství, finance, státní a zdravotní stav. Kromě EUMC může být Ebenezer United Methodist Church zkratka pro jiné akronymy.

EUMC = Ebenezer United Methodist Church

Hledáte obecnou definici EUMC? EUMC znamená Ebenezer United Methodist Church. Jsme hrdí na to, že seznam EUMC je v největší databázi zkratek a akronymů. Následující obrázek znázorňuje jednu z definic EUMC v angličtině: Ebenezer United Methodist Church. Soubor bitové kopie můžete stáhnout nebo odeslat přátelům prostřednictvím e-mailu, Facebooku, Twitter nebo Tiktoku.

EUMC: Ebenezer United Methodist Church

Význam EUMC v angličtině

Jak bylo uvedeno výše, EUMC se používá jako zkratka v textových zprávách pro reprezentaci Ebenezer United Methodist Church. Tato stránka je o zkratu EUMC a jeho významu jako Ebenezer United Methodist Church. Uvědomte si prosím, že Ebenezer United Methodist Church není jediný význam pro EUMC. Může existovat více než jedna definice EUMC, takže se podívejte na náš slovník pro každý význam EUMC jeden po druhý.

Definice v angličtině: Ebenezer United Methodist Church

Ostatní významy EUMC

Kromě Ebenezer United Methodist Church má EUMC jiné významy. Jsou uvedeny na levé straně. Přejděte dolů a klepnutím na tlačítko je prohlédněte. Pro všechny významy EUMC klepněte na "více ". Pokud navštěvujete naši anglickou verzi a chcete zobrazit definice Ebenezer United Methodist Church v jiných jazycích, klepněte na jazykovou nabídku v pravé dolní části. V mnoha jiných jazycích, například v arabštině, dánštině, holandštině, japonštině, Japonsku, korejštině, řečtině, italštině atd., se zobrazí významy Ebenezer United Methodist Church.

EUMC Definuje:
    ... více