EVCA: European Venture Capital Association


Co znamená EVCA? EVCA zastupuje European Venture Capital Association. Pokud navštěvujete naši neanglickou verzi a chcete zobrazit anglickou verzi European Venture Capital Association, posuňte se dolů a v anglickém jazyce se zobrazí význam European Venture Capital Association. Mějte na paměti, že zkratka EVCA se široce používá v oborech, jako je bankovnictví, výpočetní technika, školství, finance, státní a zdravotní stav. Kromě EVCA může být European Venture Capital Association zkratka pro jiné akronymy.

EVCA = European Venture Capital Association

Hledáte obecnou definici EVCA? EVCA znamená European Venture Capital Association. Jsme hrdí na to, že seznam EVCA je v největší databázi zkratek a akronymů. Následující obrázek znázorňuje jednu z definic EVCA v angličtině: European Venture Capital Association. Soubor bitové kopie můžete stáhnout nebo odeslat přátelům prostřednictvím e-mailu, Facebooku, Twitter nebo Tiktoku.

EVCA: European Venture Capital Association

Význam EVCA v angličtině

Jak bylo uvedeno výše, EVCA se používá jako zkratka v textových zprávách pro reprezentaci European Venture Capital Association. Tato stránka je o zkratu EVCA a jeho významu jako European Venture Capital Association. Uvědomte si prosím, že European Venture Capital Association není jediný význam pro EVCA. Může existovat více než jedna definice EVCA, takže se podívejte na náš slovník pro každý význam EVCA jeden po druhý.

Definice v angličtině: European Venture Capital Association

Ostatní významy EVCA

Kromě European Venture Capital Association má EVCA jiné významy. Jsou uvedeny na levé straně. Přejděte dolů a klepnutím na tlačítko je prohlédněte. Pro všechny významy EVCA klepněte na "více ". Pokud navštěvujete naši anglickou verzi a chcete zobrazit definice European Venture Capital Association v jiných jazycích, klepněte na jazykovou nabídku v pravé dolní části. V mnoha jiných jazycích, například v arabštině, dánštině, holandštině, japonštině, Japonsku, korejštině, řečtině, italštině atd., se zobrazí významy European Venture Capital Association.

EVCA Definuje:
    ... více