GBHB: Gordon B. Hinckley budova


Co znamená GBHB? GBHB zastupuje Gordon B. Hinckley budova. Pokud navštěvujete naši neanglickou verzi a chcete zobrazit anglickou verzi Gordon B. Hinckley budova, posuňte se dolů a v anglickém jazyce se zobrazí význam Gordon B. Hinckley budova. Mějte na paměti, že zkratka GBHB se široce používá v oborech, jako je bankovnictví, výpočetní technika, školství, finance, státní a zdravotní stav. Kromě GBHB může být Gordon B. Hinckley budova zkratka pro jiné akronymy.

GBHB = Gordon B. Hinckley budova

Hledáte obecnou definici GBHB? GBHB znamená Gordon B. Hinckley budova. Jsme hrdí na to, že seznam GBHB je v největší databázi zkratek a akronymů. Následující obrázek znázorňuje jednu z definic GBHB v angličtině: Gordon B. Hinckley budova. Soubor bitové kopie můžete stáhnout nebo odeslat přátelům prostřednictvím e-mailu, Facebooku, Twitter nebo Tiktoku.

GBHB: Gordon B. Hinckley budova

Význam GBHB v angličtině

Jak bylo uvedeno výše, GBHB se používá jako zkratka v textových zprávách pro reprezentaci Gordon B. Hinckley budova. Tato stránka je o zkratu GBHB a jeho významu jako Gordon B. Hinckley budova. Uvědomte si prosím, že Gordon B. Hinckley budova není jediný význam pro GBHB. Může existovat více než jedna definice GBHB, takže se podívejte na náš slovník pro každý význam GBHB jeden po druhý.

Definice v angličtině: Gordon B. Hinckley Building

Ostatní významy GBHB

Kromě Gordon B. Hinckley budova má GBHB jiné významy. Jsou uvedeny na levé straně. Přejděte dolů a klepnutím na tlačítko je prohlédněte. Pro všechny významy GBHB klepněte na "více ". Pokud navštěvujete naši anglickou verzi a chcete zobrazit definice Gordon B. Hinckley budova v jiných jazycích, klepněte na jazykovou nabídku v pravé dolní části. V mnoha jiných jazycích, například v arabštině, dánštině, holandštině, japonštině, Japonsku, korejštině, řečtině, italštině atd., se zobrazí významy Gordon B. Hinckley budova.