ZEF: Zero Energy nejprve


Co znamená ZEF? ZEF zastupuje Zero Energy nejprve. Pokud navštěvujete naši neanglickou verzi a chcete zobrazit anglickou verzi Zero Energy nejprve, posuňte se dolů a v anglickém jazyce se zobrazí význam Zero Energy nejprve. Mějte na paměti, že zkratka ZEF se široce používá v oborech, jako je bankovnictví, výpočetní technika, školství, finance, státní a zdravotní stav. Kromě ZEF může být Zero Energy nejprve zkratka pro jiné akronymy.

ZEF = Zero Energy nejprve

Hledáte obecnou definici ZEF? ZEF znamená Zero Energy nejprve. Jsme hrdí na to, že seznam ZEF je v největší databázi zkratek a akronymů. Následující obrázek znázorňuje jednu z definic ZEF v angličtině: Zero Energy nejprve. Soubor bitové kopie můžete stáhnout nebo odeslat přátelům prostřednictvím e-mailu, Facebooku, Twitter nebo Tiktoku.

ZEF: Zero Energy nejprve

Význam ZEF v angličtině

Jak bylo uvedeno výše, ZEF se používá jako zkratka v textových zprávách pro reprezentaci Zero Energy nejprve. Tato stránka je o zkratu ZEF a jeho významu jako Zero Energy nejprve. Uvědomte si prosím, že Zero Energy nejprve není jediný význam pro ZEF. Může existovat více než jedna definice ZEF, takže se podívejte na náš slovník pro každý význam ZEF jeden po druhý.

Definice v angličtině: Zero Energy First

Ostatní významy ZEF

Kromě Zero Energy nejprve má ZEF jiné významy. Jsou uvedeny na levé straně. Přejděte dolů a klepnutím na tlačítko je prohlédněte. Pro všechny významy ZEF klepněte na "více ". Pokud navštěvujete naši anglickou verzi a chcete zobrazit definice Zero Energy nejprve v jiných jazycích, klepněte na jazykovou nabídku v pravé dolní části. V mnoha jiných jazycích, například v arabštině, dánštině, holandštině, japonštině, Japonsku, korejštině, řečtině, italštině atd., se zobrazí významy Zero Energy nejprve.

ZEF Definuje:
    ... více