Beth mae IBT yn ei olygu?


Ydych chi'n chwilio am ystyron IBT? Ar y ddelwedd ganlynol, gallwch weld diffiniadau mawr o IBT. Os ydych chi eisiau, gallwch hefyd lawrlwytho ffeil delwedd i'w hargraffu, neu gallwch ei rhannu gyda'ch ffrind drwy Facebook, Twitter, Pinterest, Google, ac ati. I weld yr holl ystyron o IBT, sgroliwch i lawr. Dangosir y rhestr lawn o ddiffiniadau yn y tabl isod yn nhrefn yr wyddor.

Ystyriaethau Mawr IBT

Mae'r ddelwedd ganlynol yn cyflwyno'r ystyron a ddefnyddir amlaf o IBT. Gallwch lawr y ffeil ddelwedd ar ffurf PNG ar gyfer defnydd all-lein neu ei hanfon i'ch ffrindiau drwy e-bost.Os ydych chi'n wefeistr ar wefan anfasnachol, mae croeso i chi gyhoeddi'r ddelwedd o ddiffiniadau IBT ar eich gwefan.

Beth yw safbwynt ibt ar gyfer

Pob diffiniad o IBT

Fel y soniwyd uchod, fe welwch bob ystyr o IBT yn y tabl canlynol. Cofiwch fod yr holl ddiffiniadau wedi'u rhestru yn nhrefn yr wyddor.Gallwch glicio dolenni ar y dde i weld gwybodaeth fanwl o bob diffiniad, gan gynnwys diffiniadau yn Saesneg a'ch iaith leol.
AcronymDiffiniad
IBTBanc Buddsoddwyr a'r Ymddiriedolaeth
IBTBataliwn intra trosglwyddo
IBTBiwro Illinois twristiaeth
IBTBrawdoliaeth rhyngwladol o Teamsters
IBTCludo galwadau i mewn
IBTDibennu Band-mewn
IBTDychmygwch theatr Ballet
IBTFe fod yn yno
IBTGwely tueddol o therapi
IBTHyfforddiant yn seiliedig ar y rhyngrwyd
IBTHyfforddwr hyfforddiant seiliedig ar
IBTIncwm cyn trethi
IBTIndianapolis Bedyddwyr Temple
IBTLabordy Biotest diwydiannol
IBTPeth beryn gwybodaeth
IBTPrawf ar y rhyngrwyd
IBTSefydliad Biotechnoleg
IBTSefydliad ar gyfer cyfieithu'r Beibl
IBTSefydliad biowyddorau a thechnoleg
IBTSefydliad busnes a thechnoleg
IBTTabl Gangen anuniongyrchol
IBTTheatr Ballet rhyngwladol
IBTTherapi seiliedig ar imiwnedd
IBTTrafnidiaeth IntelliLight band eang
IBTTreth busnes Illinois
IBTTrosglwyddo Belt canolradd
IBTTrosglwyddo interbasin
IBTTrosglwyddo rhwng canghennau
IBTTymheredd y corff mewnol

Beth mae IBT yn sefyll amdano yn y testun

Yn sum, mae IBT yn acronym neu'n air byrfodd sy'n cael ei ddiffinio mewn iaith syml. Mae'r dudalen hon yn dangos sut mae IBT yn cael ei ddefnyddio mewn fforymau negeseua a sgwrsio, yn ogystal â meddalwedd rhwydweithio cymdeithasol fel VK, Instagram, Whatsapp, a Snapchat. O'r tabl uchod, gallwch weld yr holl ystyron o IBT: Mae rhai yn dermau addysgol, a'r llall yn dermau meddygol, a hyd yn oed telerau cyfrifiadurol. Os ydych yn gwybod am ddiffiniad arall o IBT, cysylltwch â ni. Byddwn yn ei gynnwys yn ystod y diweddariad nesaf o'n cronfa ddata. Fe'ch hysbysir bod rhai o'n acronymau a'u diffiniadau yn cael eu creu gan ein hymwelwyr. Felly, mae croeso mawr i'ch awgrym o acronymau newydd! Fel dychwelyd, rydym wedi cyfieithu'r acronym o IBT i Sbaeneg, Ffrangeg, Tsieinëeg, Portiwgaleg, Rwsieg, ac ati. Gallwch sgrolio ymhellach i lawr a chlicio'r ddewislen iaith i ddod o hyd i ystyron IBT mewn ieithoedd 42 eraill.