Beth mae KEP yn ei olygu?


Ydych chi'n chwilio am ystyron KEP? Ar y ddelwedd ganlynol, gallwch weld diffiniadau mawr o KEP. Os ydych chi eisiau, gallwch hefyd lawrlwytho ffeil delwedd i'w hargraffu, neu gallwch ei rhannu gyda'ch ffrind drwy Facebook, Twitter, Pinterest, Google, ac ati. I weld yr holl ystyron o KEP, sgroliwch i lawr. Dangosir y rhestr lawn o ddiffiniadau yn y tabl isod yn nhrefn yr wyddor.

Ystyriaethau Mawr KEP

Mae'r ddelwedd ganlynol yn cyflwyno'r ystyron a ddefnyddir amlaf o KEP. Gallwch lawr y ffeil ddelwedd ar ffurf PNG ar gyfer defnydd all-lein neu ei hanfon i'ch ffrindiau drwy e-bost.Os ydych chi'n wefeistr ar wefan anfasnachol, mae croeso i chi gyhoeddi'r ddelwedd o ddiffiniadau KEP ar eich gwefan.

Beth yw safbwynt kep ar gyfer

Pob diffiniad o KEP

Fel y soniwyd uchod, fe welwch bob ystyr o KEP yn y tabl canlynol. Cofiwch fod yr holl ddiffiniadau wedi'u rhestru yn nhrefn yr wyddor.Gallwch glicio dolenni ar y dde i weld gwybodaeth fanwl o bob diffiniad, gan gynnwys diffiniadau yn Saesneg a'ch iaith leol.
AcronymDiffiniad
KEPCynhyrchion Kessler-Ellis
KEPKaiser Electroprecision
KEPKurier-, Paket Express-ariannu
KEPMae'r rhaglen menter Kosova
KEPNepalganj, Nepal-Nepalganj
KEPPamffled gwerthuso gwybodaeth
KEPProjectile egni cinetig
KEPProtocol amgryptio allweddol
KEPPŵer trydan Kyushu
KEPRhaglen echdynnu gwybodaeth

Beth mae KEP yn sefyll amdano yn y testun

Yn sum, mae KEP yn acronym neu'n air byrfodd sy'n cael ei ddiffinio mewn iaith syml. Mae'r dudalen hon yn dangos sut mae KEP yn cael ei ddefnyddio mewn fforymau negeseua a sgwrsio, yn ogystal â meddalwedd rhwydweithio cymdeithasol fel VK, Instagram, Whatsapp, a Snapchat. O'r tabl uchod, gallwch weld yr holl ystyron o KEP: Mae rhai yn dermau addysgol, a'r llall yn dermau meddygol, a hyd yn oed telerau cyfrifiadurol. Os ydych yn gwybod am ddiffiniad arall o KEP, cysylltwch â ni. Byddwn yn ei gynnwys yn ystod y diweddariad nesaf o'n cronfa ddata. Fe'ch hysbysir bod rhai o'n acronymau a'u diffiniadau yn cael eu creu gan ein hymwelwyr. Felly, mae croeso mawr i'ch awgrym o acronymau newydd! Fel dychwelyd, rydym wedi cyfieithu'r acronym o KEP i Sbaeneg, Ffrangeg, Tsieinëeg, Portiwgaleg, Rwsieg, ac ati. Gallwch sgrolio ymhellach i lawr a chlicio'r ddewislen iaith i ddod o hyd i ystyron KEP mewn ieithoedd 42 eraill.