Beth mae TRF yn ei olygu?


Ydych chi'n chwilio am ystyron TRF? Ar y ddelwedd ganlynol, gallwch weld diffiniadau mawr o TRF. Os ydych chi eisiau, gallwch hefyd lawrlwytho ffeil delwedd i'w hargraffu, neu gallwch ei rhannu gyda'ch ffrind drwy Facebook, Twitter, Pinterest, Google, ac ati. I weld yr holl ystyron o TRF, sgroliwch i lawr. Dangosir y rhestr lawn o ddiffiniadau yn y tabl isod yn nhrefn yr wyddor.

Ystyriaethau Mawr TRF

Mae'r ddelwedd ganlynol yn cyflwyno'r ystyron a ddefnyddir amlaf o TRF. Gallwch lawr y ffeil ddelwedd ar ffurf PNG ar gyfer defnydd all-lein neu ei hanfon i'ch ffrindiau drwy e-bost.Os ydych chi'n wefeistr ar wefan anfasnachol, mae croeso i chi gyhoeddi'r ddelwedd o ddiffiniadau TRF ar eich gwefan.

Beth yw safbwynt trf ar gyfer

Pob diffiniad o TRF

Fel y soniwyd uchod, fe welwch bob ystyr o TRF yn y tabl canlynol. Cofiwch fod yr holl ddiffiniadau wedi'u rhestru yn nhrefn yr wyddor.Gallwch glicio dolenni ar y dde i weld gwybodaeth fanwl o bob diffiniad, gan gynnwys diffiniadau yn Saesneg a'ch iaith leol.
AcronymDiffiniad
TRFAmledd Radio tiwnio
TRFAmser datrys Fluorescence
TRFChwiliwr ailddarllediadau n gilydd
TRFCoedwig law drofannol
TRFCronfa ymchwil thrasher
TRFCwympiadau Afon lleidr
TRFCyfleuster Relocatable dros dro
TRFCyfleuster gwaith ailosod Trident
TRFCyfleuster ymchwil trafnidiaeth
TRFCyfleuster ymchwil tyrbin
TRFCymrodoriaeth marchogion trywydd
TRFFfactor cyfnewid technegol
TRFFfactor gan ddisodli celloedd t
TRFFfatri rêf Komuro Tetsuya
TRFFfeil cyfeirio technegol
TRFFforwm y brwyn
TRFFforwm ymchwil trafnidiaeth
TRFFframwaith canlyniadau trosiannol
TRFFfrâm gyfeirio daearol
TRFFfrâm tu cefn i'r tyrbin
TRFFfurflen adroddiad athro
TRFFfurflen gais am hyfforddiant
TRFFfurflen gais technoleg
TRFFfurflen gais teithio
TRFFfurflen ganlyniad prawf
TRFGronfa troi gwerslyfr
TRFGŵyl dadeni Texas
TRFR fflysh Brenhinol
TRFSandefjord, Norwy-Torf
TRFSylfaen ymchwil Tehuti
TRFTameidiau cyfyngiad telomere
TRFTarged adbryniant ymlaen
TRFThomson Reuters sylfaen
TRFTransferrin
TRFTribiwnlys rhanbarthol ffederal
TRFTrosglwyddo
TRFTrydydd rhagolwg diwygiedig
TRFY sylfaen Rotari
TRFYmddeol Ceffylau Thoroughbred sylfaen
TRFYmladdwr rhagchwilio tactegol

Beth mae TRF yn sefyll amdano yn y testun

Yn sum, mae TRF yn acronym neu'n air byrfodd sy'n cael ei ddiffinio mewn iaith syml. Mae'r dudalen hon yn dangos sut mae TRF yn cael ei ddefnyddio mewn fforymau negeseua a sgwrsio, yn ogystal â meddalwedd rhwydweithio cymdeithasol fel VK, Instagram, Whatsapp, a Snapchat. O'r tabl uchod, gallwch weld yr holl ystyron o TRF: Mae rhai yn dermau addysgol, a'r llall yn dermau meddygol, a hyd yn oed telerau cyfrifiadurol. Os ydych yn gwybod am ddiffiniad arall o TRF, cysylltwch â ni. Byddwn yn ei gynnwys yn ystod y diweddariad nesaf o'n cronfa ddata. Fe'ch hysbysir bod rhai o'n acronymau a'u diffiniadau yn cael eu creu gan ein hymwelwyr. Felly, mae croeso mawr i'ch awgrym o acronymau newydd! Fel dychwelyd, rydym wedi cyfieithu'r acronym o TRF i Sbaeneg, Ffrangeg, Tsieinëeg, Portiwgaleg, Rwsieg, ac ati. Gallwch sgrolio ymhellach i lawr a chlicio'r ddewislen iaith i ddod o hyd i ystyron TRF mewn ieithoedd 42 eraill.