MT: Magister's Terrace

Vad betyder MT? Ovanstående är en av MT betydelser. Det kan ha andra definitioner. Se slutet av denna passage.

MT: Magisters terrass

Definition på engelska: Magister's Terrace