MT: Marine Technician

Vad betyder MT? Ovanstående är en av MT betydelser. Det kan ha andra definitioner. Se slutet av denna passage.

MT: Marina tekniker

Definition på engelska: Marine Technician