MT: Maritime Tropical

Vad betyder MT? Ovanstående är en av MT betydelser. Det kan ha andra definitioner. Se slutet av denna passage.

MT: Maritima tropiska

Definition på engelska: Maritime Tropical