MT: Market Turbulence

Vad betyder MT? Ovanstående är en av MT betydelser. Det kan ha andra definitioner. Se slutet av denna passage.

MT: Marknaden turbulens

Definition på engelska: Market Turbulence