UNAFRI: Förenta nationernas afrikanska Institutet för förebyggande av brottslighet och behandling av brottslingar


Vad betyder UNAFRI? Ovanstående är en av UNAFRI betydelser. Du kan ladda ner bilden nedan för att skriva ut eller dela den med dina vänner via Twitter, Facebook, Google eller Pinterest. Om du är webmaster eller bloggare, skriv gärna bilden på din webbplats. UNAFRI kan ha andra definitioner. Vänligen rulla ner för att se dess definitioner på engelska och andra fem betydelser på ditt språk.

Betydelsen av UNAFRI

Följande bild presenterar en av definitionerna av UNAFRI på engelska.Du kan ladda ner bildfilen i PNG-format för offline användning eller skicka bild av UNAFRI-definition till dina vänner via e-post.

UNAFRI: Förenta nationernas afrikanska Institutet för förebyggande av brottslighet och behandling av brottslingar

Andra betydelser av UNAFRI

Som nämnts ovan har UNAFRI andra betydelser. Vänligen veta att fem av andra betydelser listas nedan.Du kan klicka på länkar till vänster för att se detaljerad information om varje definition, inklusive definitioner på engelska och ditt lokala språk.

Definition på engelska: United Nations African Institute for Prevention of Crime and Treatment of Offenders