BTCA: ระเบียง Bernard สมาคมพลเมือง


BTCA หมายความว่าอย่างไร BTCA หมายถึง ระเบียง Bernard สมาคมพลเมือง หากคุณกำลังเยี่ยมชมเวอร์ชันที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษของเราและต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของ ระเบียง Bernard สมาคมพลเมือง โปรดเลื่อนลงไปที่ด้านล่างและคุณจะเห็นความหมายของ ระเบียง Bernard สมาคมพลเมือง ในภาษาอังกฤษ โปรดทราบว่าตัวย่อของ BTCA ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเช่นการธนาคาร, การประมวลผล, การศึกษา, การเงิน, รัฐบาล, และสุขภาพ. นอกเหนือจาก BTCA ระเบียง Bernard สมาคมพลเมือง อาจสั้นสำหรับตัวย่ออื่นๆ

BTCA = ระเบียง Bernard สมาคมพลเมือง

กำลังมองหาคำนิยามทั่วไปของ BTCA หรือไม่ BTCA หมายถึง ระเบียง Bernard สมาคมพลเมือง เราภูมิใจที่จะแสดงรายชื่อย่อของ BTCA ในฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดของตัวย่อและตัวย่อ รูปต่อไปนี้แสดงหนึ่งในคำจำกัดความของ BTCA ในภาษาอังกฤษ: ระเบียง Bernard สมาคมพลเมือง คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ภาพเพื่อพิมพ์หรือส่งให้เพื่อนของคุณผ่านทาง e-mail, Facebook, Twitter, หรือ TikTok.

BTCA: ระเบียง Bernard สมาคมพลเมือง

ความหมายของ BTCA ในภาษาอังกฤษ

ดังกล่าวข้างต้น BTCA จะถูกใช้เป็นตัวย่อในข้อความที่แสดงถึงระเบียง Bernard สมาคมพลเมือง หน้านี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวย่อของBTCA และความหมายเป็นระเบียง Bernard สมาคมพลเมือง โปรดทราบว่าระเบียง Bernard สมาคมพลเมือง ไม่ใช่ความหมายเพียงอย่างเดียวของBTCA อาจมีมากกว่าหนึ่งคำจำกัดความของBTCA ดังนั้นโปรดตรวจสอบในพจนานุกรมของเราสำหรับความหมายทั้งหมดของBTCA ทีละรายการ

คำนิยามในภาษาอังกฤษ: Bernard Terrace Civic Association

ความหมายอื่นของ BTCA

นอกเหนือจากระเบียง Bernard สมาคมพลเมือง,BTCA มีความหมายอื่นๆ พวกเขาจะแสดงอยู่ทางด้านซ้ายด้านล่าง กรุณาเลื่อนลงและคลิกเพื่อดูแต่ละของพวกเขา สำหรับความหมายของBTCA ทั้งหมดโปรดคลิก "เพิ่มเติม " หากคุณกำลังเยี่ยมชมเวอร์ชันภาษาอังกฤษของเราและต้องการดูคำจำกัดความของระเบียง Bernard สมาคมพลเมือง ในภาษาอื่นๆโปรดคลิกที่เมนูภาษาที่ด้านล่างขวา คุณจะเห็นความหมายของระเบียง Bernard สมาคมพลเมือง ในภาษาอื่นๆอีกมากมายเช่นอาหรับ, เดนมาร์ก, ดัตช์, ฮินดี, ญี่ปุ่น, เกาหลี, กรีก, อิตาลี, เวียดนาม, ฯลฯ.

BTCA กำหนด:
    ... มากกว่า