สิ่งที่เป็น PIE

คุณกำลังมองหาความหมายของ PIE หรือไม่ ในภาพต่อไปนี้คุณสามารถดูคำจำกัดความที่สำคัญของ PIE หากคุณต้องการคุณยังสามารถดาวน์โหลดไฟล์ภาพเพื่อพิมพ์หรือคุณสามารถแบ่งปันกับเพื่อนผ่านทาง Facebook, Twitter, Pinterest, Google และอื่น ๆ หากต้องการดูความหมายทั้งหมดของ PIE โปรดเลื่อนลง รายการคำจำกัดความทั้งหมดแสดงอยู่ในตารางด้านล่างตามลำดับตัวอักษร

อะไรไม่ pie ถึง

อักษรย่อนิยาม
PIEEncapsulation โพลิมอร์ฟิซึม สืบทอด
PIEParlamento Indio Estatal
PIEPielaveden
PIEPlataforma de la Federación de los Independientes de España
PIEPostulated เริ่มต้นเหตุการณ์
PIEการทดสอบผลกระทบของอนุภาค
PIEก่อให้เกิด แสงสว่าง และนิพจน์
PIEขยายสัญญาณขัดจังหวะอุปกรณ์ต่อพ่วง
PIEข้อมูลส่วนบุคคลสภาพแวดล้อม
PIEความภาคภูมิใจในความเป็นเลิศ
PIEคู่ค้าในการศึกษา
PIEคู่ค้าในงาน
PIEค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดส่วนตัว
PIEจอดรถอุตสาหกรรมนิทรรศการและการประชุม
PIEชลประทานพัลอพยพ
PIEซองจดหมายติดตั้งแพคเกจ
PIEดำเนินการเผยแพร่ ติดเชื้อ
PIEด่วนแพนเกาะ
PIEตัดสัญญาณชีพจร
PIEทดลองปรับปรุงกระบวนการ
PIEนโยบายและข้อมูลสารานุกรม
PIEปรับปรุงอุตสาหกรรมเรือนจำ
PIEปลั๊กอินส่วนขยาย
PIEปัญหา ปัญหา & ความคาดหวัง
PIEผลกระทบต่อจิตใจและลักษณะพิเศษ
PIEผลงานลงทุนเอนทิตี
PIEผลผลิตรวมสภาพแวดล้อม
PIEพนักงานถาวรไม่ต่อเนื่อง
PIEภาพถ่าย-Ionization ประสิทธิภาพ
PIEภาวะอวัยวะระบบทางเดินหายใจที่หลาก
PIEรอบระยะเวลาเริ่มต้นของ
PIEระบบทางเดินหายใจ Infiltrates กับ Eosinophils
PIEราคามีผล
PIEรายการนโยบายการออก
PIEรูปภาพเอ็กซ์
PIEรูปแปซิฟิกอิเล็กทรอนิกส์
PIEวิธีการฉายรังสีหลังสอบ
PIEศึกษาปัญหาสาธารณะ
PIEสาธารณประโยชน์เอนทิตี
PIEหลักการมีส่วนร่วมในการศึกษา
PIEหุ้นส่วนในความเป็นเลิศ
PIEองค์ประกอบข้อมูลของโพรโทคอล
PIEองค์ประกอบแบบรหัส
PIEอุตสาหกรรมพานาโซนิคยุโรป GmbH
PIEเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก/เคลียร์วอเตอร์ FL, USA - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก/เคลียร์วอเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล
PIEเพียร์รวมแลกเปลี่ยน
PIEเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล
PIEแบ่งพาร์ติชัน/โปรแกรมอินเทอร์เฟซอุปกรณ์
PIEแปซิฟิก Intermountain เอ็กซ์เพรส
PIEแพลตฟอร์มสำหรับการศึกษานานาชาติ
PIEแลกเปลี่ยนสมาคมแปซิฟิก
PIEแลกเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตสาธารณะ
PIEแลกเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตส่วนตัว
PIEโปรโตอินโดยุโรป