สิ่งที่เป็น TBII

ค้นหาความหมายเต็มของ TBII หรือไม่ จากภาพต่อไปนี้ คุณสามารถค้นหาข้อกำหนดทั้งหมดของ TBII คุณ คุณยังสามารถดาวน์โหลดไฟล์รูปภาพการพิมพ์

อะไรไม่ tbii ถึง

อักษรย่อนิยาม
TBIITSH -Binding Inhibitory Immunoglobulin
TBIIThyrotropin Binding Inhibitor Immunoglobulin