สิ่งที่เป็น TBII

คุณกำลังมองหาความหมายของ TBII หรือไม่ ในภาพต่อไปนี้คุณสามารถดูคำจำกัดความที่สำคัญของ TBII หากคุณต้องการคุณยังสามารถดาวน์โหลดไฟล์ภาพเพื่อพิมพ์หรือคุณสามารถแบ่งปันกับเพื่อนผ่านทาง Facebook, Twitter, Pinterest, Google และอื่น ๆ หากต้องการดูความหมายทั้งหมดของ TBII โปรดเลื่อนลง รายการคำจำกัดความทั้งหมดแสดงอยู่ในตารางด้านล่างตามลำดับตัวอักษร

อะไรไม่ tbii ถึง

อักษรย่อนิยาม
TBIITSH-ผูกพันเฉพาะส่วน Inhibitory
TBIIThyrotropin รวมยับยั้งเฉพาะส่วน