Абревіатура

Абревіатура – ​​це скорочена форма слова. Він може містити перші літери слів фрази або бути скороченою формою слова. Скорочення корисні, коли місця обмежено. Також використовуйте їх, щоб уникнути багаторазового повторення тривалого терміну в документі. У офіційному письмі поясніть абревіатуру, надавши її повну форму під час першого використання. Вам не потрібно пояснювати термін, який зазвичай використовується в його скороченій формі або зазначений як іменник у словнику. Що таке абревіатура? Абревіатура – ​​це скорочена форма терміна, часто утворена за допомогою першої літери кожного слова у багатослівній фразі. Абревіатура також може бути просто скороченою формою одного слова. Скорочення поширені як у офіційному, так і в неформальному письмі. Багато термінів, таких як ДНК і HTML, краще відомі за їх скороченими, ніж повними формами. Типи скорочень: абревіатура може бути ініціалізмом, акронімом, скороченням або іншою скороченою формою. Ініціалізм включає перші літери слів у терміні. Акронім — це абревіатура, яка вимовляється як слово. Коли використовувати абревіатуру? Використовуйте скорочення, щоб уникнути повторення довгих фраз і термінів у документі. Абревіатури також допомагають легко передавати інформацію, коли простір обмежений (наприклад, у діаграмах і малюнках). Як правильно використовувати абревіатуру? Загалом, поясніть абревіатуру під час першого використання, надавши її повну форму. Порада: до наукової роботи чи звіту можна додати глосарій або список скорочень після покажчика. A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - A7 - A8 - A9 - A10 - A11 - A12 - A13 - A14 - A15 - A16 - A17 - A18 - B2 - B3 - B4 - B5 - B6 - B7 - B8 - B9 - C2 - C3 - C4 - C5 - C6 - C7 - C8 - C9 - C10 - C11 - C12 - C13 - C14 - C15 - C16 - C17 - C18 - D2 - D3 - D4 - D5 - D6 - D7 - D8 - D9 - D10 - E2 - E3 - E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E9 - F2 - F3 - F4 - F5 - F6 - F7 - F8 - F9 - F10 - G2 - G3 - G4 - G5 - G6 - G7 - G8 - H2 - H3 - H4 - H5 - H6 - H7 - H8 - I2 - I3 - I4 - I5 - I6 - I7 - I8 - I9 - I10 - I11 - I12 - J2 - J3 - J4 - J5 - K2 - K3 - K4 - L2 - L3 - L4 - L5 - L6 - L7 - L8 - L9 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M11 - M12 - N2 - N3 - N4 - N5 - N6 - N7 - N8 - N9 - N10 - N11 - N12 - N13 - O2 - O3 - O4 - O5 - O6 - O7 - P2 - P3 - P4 - P5 - P6 - P7 - P8 - P9 - P10 - P11 - Q2 - Q3 - R2 - R3 - R4 - R5 - R6 - R7 - R8 - S2 - S3 - S4 - S5 - S6 - S7 - S8 - S9 - S10 - S11 - S12 - S13 - S14 - S15 - S16 - S17 - T2 - T3 - T4 - T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - U2 - U3 - U4 - U5 - U6 - U7 - V2 - V3 - V4 - V5 - W2 - W3 - W4 - W5 - W6 - W7 - W8 - W9 - W10 - W11 - W12 - Y2 - Y3 - Z2

Акронім

Акронім — це скорочення кількох слів, утворених першою літерою кожного з цих слів, щоб утворити інше слово. Наприклад, NASA означає «Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору». Що таке абревіатура? Абревіатура – ​​це абревіатура, яка зазвичай утворюється за допомогою першої літери кожного слова у фразі, тому вона утворює слово, яке можна вимовити. Це чудовий спосіб створити швидший і коротший спосіб сказати довшу і складнішу фразу. Акроніми також охоплюють іншу версію, яка називається «ініціалізмами», яка також є фразою, що позначається використанням першої літери кожного слова, включеного у фразу, але після того, як воно зібрано разом, воно не може бути вимовлено як унікальне слово. Натомість вимовляється, вимовляючи кожну букву слова окремо. Часто в англійській мові акроніми або ініціалізми стають власними словами. Приклади скорочень: ВВП – валовий внутрішній продукт; CMU – Університет Карнегі-Меллона; BBW - Big Black Women; ЦП - центральний процесор. Чому використовуються акроніми? Акроніми – чудовий спосіб прискорити спілкування, як письмове, так і усну, особливо якщо у вас є багато різних ідей і вам потрібен спосіб швидко їх висловити. Це ідеально підходить для того, щоб діти вивчали акроніми в початковій школі та використовували їх у своїх академічних письмах, щоб уникнути використання довгих, повторюваних заголовків, що заощадить дорогоцінний час на написання іспитів. 1.2 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.6 - 3.7 - 3.8 - 3.9 - 3.1 - 3.11 - 3.12 - 3.13 - 3.14 - 3.15 - 3.16 - 3.17 - 3.18 - 3.19 - 3.2 - 3.21 - 3.22 - 3.23 - 3.24 - 3.25 - 3.26 - 3.27 - 3.28 - 3.29 - 3.3 - 3.31 - 4.2 - 4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.6 - 4.7 - 4.8 - 4.9 - 4.1 - 4.11 - 4.12 - 4.13 - 4.14 - 4.15 - 4.16 - 4.17 - 4.18 - 4.19 - 4.2 - 4.21 - 4.22 - 4.23 - 4.24 - 4.25 - 4.26 - 4.27 - 4.28 - 4.29 - 4.3 - 4.31 - 4.32 - 4.33 - 4.34 - 4.35 - 4.36 - 4.37 - 4.38 - 4.39 - 4.4 - 4.41 - 4.42 - 4.43 - 4.44 - 4.45 - 4.46 - 4.47 - 4.48 - 4.49 - 4.5 - 4.51 - 4.52 - 4.53 - 4.54 - 4.55 - 4.56 - 4.57 - 4.58 - 4.59 - 4.6 - 4.61 - 4.62 - 4.63 - 4.64 - 4.65 - 4.66 - 4.67 - 4.68 - 4.69 - 4.7 - 4.71 - 4.72 - 4.73 - 4.74 - 4.75 - 4.76 - 4.77 - 4.78 - 5.2 - 5.3 - 5.4 - 5.5 - 5.6 - 5.7 - 5.8 - 5.9 - 5.1 - 5.11 - 5.12 - 5.13 - 5.14 - 5.15 - 5.16 - 5.17 - 5.18 - 6.2 - 6.3 - 6.4 - 6.5 - 6.6 - 7.2