Viết tắt

Viết tắt là hình thức rút gọn của một từ. Nó có thể bao gồm các chữ cái đầu tiên của các từ của một cụm từ hoặc là dạng hợp đồng của một từ. Các từ viết tắt hữu ích khi không gian bị hạn chế. Đồng thời sử dụng chúng để tránh lặp lại một thuật ngữ dài nhiều lần trong một tài liệu. Trong văn bản chính thức, hãy giải thích một từ viết tắt bằng cách cung cấp biểu mẫu đầy đủ của nó khi sử dụng lần đầu. Bạn không cần giải thích một thuật ngữ thường được sử dụng ở dạng viết tắt của nó hoặc được liệt kê như một danh từ trong từ điển. Viết tắt là gì? Viết tắt là hình thức rút gọn của một thuật ngữ, thường được hình thành bằng cách sử dụng chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong một cụm từ gồm nhiều từ. Viết tắt cũng có thể đơn giản là dạng hợp đồng của một từ duy nhất. Viết tắt phổ biến trong cả văn bản chính thức và không chính thức. Nhiều thuật ngữ, chẳng hạn như DNA và HTML, được biết đến nhiều hơn bằng cách viết tắt của chúng hơn là dạng đầy đủ của chúng. Các loại chữ viết tắt: Chữ viết tắt có thể là chữ viết tắt, từ viết tắt, từ rút gọn hoặc dạng rút gọn khác. Chủ nghĩa viết tắt bao gồm các chữ cái đầu tiên của các từ trong một thuật ngữ. Từ viết tắt là một từ viết tắt được phát âm như một từ. Khi nào sử dụng viết tắt? Sử dụng các từ viết tắt để tránh lặp lại các cụm từ và thuật ngữ dài trong tài liệu. Các chữ viết tắt cũng giúp truyền đạt thông tin dễ dàng khi không gian bị hạn chế (ví dụ: trong biểu đồ và hình). Làm thế nào để sử dụng viết tắt một cách chính xác? Nói chung, hãy giải thích một từ viết tắt khi sử dụng lần đầu bằng cách cung cấp dạng đầy đủ của nó. Mẹo: Trong một bài báo hoặc báo cáo học thuật, hãy cân nhắc thêm bảng thuật ngữ hoặc danh sách các từ viết tắt sau chỉ mục. A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - A7 - A8 - A9 - A10 - A11 - A12 - A13 - A14 - A15 - A16 - A17 - A18 - B2 - B3 - B4 - B5 - B6 - B7 - B8 - B9 - C2 - C3 - C4 - C5 - C6 - C7 - C8 - C9 - C10 - C11 - C12 - C13 - C14 - C15 - C16 - C17 - C18 - D2 - D3 - D4 - D5 - D6 - D7 - D8 - D9 - D10 - E2 - E3 - E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E9 - F2 - F3 - F4 - F5 - F6 - F7 - F8 - F9 - F10 - G2 - G3 - G4 - G5 - G6 - G7 - G8 - H2 - H3 - H4 - H5 - H6 - H7 - H8 - I2 - I3 - I4 - I5 - I6 - I7 - I8 - I9 - I10 - I11 - I12 - J2 - J3 - J4 - J5 - K2 - K3 - K4 - L2 - L3 - L4 - L5 - L6 - L7 - L8 - L9 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M11 - M12 - N2 - N3 - N4 - N5 - N6 - N7 - N8 - N9 - N10 - N11 - N12 - N13 - O2 - O3 - O4 - O5 - O6 - O7 - P2 - P3 - P4 - P5 - P6 - P7 - P8 - P9 - P10 - P11 - Q2 - Q3 - R2 - R3 - R4 - R5 - R6 - R7 - R8 - S2 - S3 - S4 - S5 - S6 - S7 - S8 - S9 - S10 - S11 - S12 - S13 - S14 - S15 - S16 - S17 - T2 - T3 - T4 - T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - U2 - U3 - U4 - U5 - U6 - U7 - V2 - V3 - V4 - V5 - W2 - W3 - W4 - W5 - W6 - W7 - W8 - W9 - W10 - W11 - W12 - Y2 - Y3 - Z2

Từ viết tắt

Từ viết tắt là cách viết tắt của nhiều từ được tạo thành bởi chữ cái đầu tiên của mỗi từ này để tạo thành một từ khác. Ví dụ, NASA là viết tắt của "National Aeronautics and Space Administration." Một từ viết tắt là gì? Từ viết tắt là một từ viết tắt thường được hình thành bằng cách sử dụng chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong một cụm từ, vì vậy nó tạo thành một từ có thể phát âm được. Đây là một cách tuyệt vời để tạo ra một cách nhanh hơn và ngắn hơn để nói một cụm từ dài hơn, phức tạp hơn. Các từ viết tắt cũng bao gồm một phiên bản khác, được gọi là "ký tự tắt", cũng là một cụm từ được chỉ định bằng cách sử dụng chữ cái đầu tiên của mỗi từ có trong cụm từ nhưng khi được ghép lại với nhau, nó không thể được phát âm như một từ duy nhất. Thay vào đó, nó được phát âm bằng cách nói từng chữ cái của từ đó một cách riêng lẻ. Thông thường, rất phổ biến các từ viết tắt hoặc chữ viết tắt trở thành từ theo nghĩa riêng của chúng trong ngôn ngữ tiếng Anh. Ví dụ về Từ viết tắt: GDP - Tổng sản phẩm quốc nội; CMU - Đại học Carnegie Mellon; BBW - Phụ nữ da đen lớn; CPU (bộ phận xử lý trung tâm. Tại sao các từ viết tắt được sử dụng? Từ viết tắt là một cách tuyệt vời để tăng tốc độ giao tiếp, cả viết và nói, đặc biệt nếu bạn có nhiều ý tưởng khác nhau và cần một cách để diễn đạt chúng một cách nhanh chóng. Lý tưởng nhất là cho trẻ học các từ viết tắt ở trường tiểu học và sử dụng chúng trong bài viết học thuật, tránh sử dụng các tiêu đề dài, lặp đi lặp lại, điều này sẽ giúp tiết kiệm thời gian viết lách quý báu trong thi cử. 1.2 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.6 - 3.7 - 3.8 - 3.9 - 3.1 - 3.11 - 3.12 - 3.13 - 3.14 - 3.15 - 3.16 - 3.17 - 3.18 - 3.19 - 3.2 - 3.21 - 3.22 - 3.23 - 3.24 - 3.25 - 3.26 - 3.27 - 3.28 - 3.29 - 3.3 - 3.31 - 4.2 - 4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.6 - 4.7 - 4.8 - 4.9 - 4.1 - 4.11 - 4.12 - 4.13 - 4.14 - 4.15 - 4.16 - 4.17 - 4.18 - 4.19 - 4.2 - 4.21 - 4.22 - 4.23 - 4.24 - 4.25 - 4.26 - 4.27 - 4.28 - 4.29 - 4.3 - 4.31 - 4.32 - 4.33 - 4.34 - 4.35 - 4.36 - 4.37 - 4.38 - 4.39 - 4.4 - 4.41 - 4.42 - 4.43 - 4.44 - 4.45 - 4.46 - 4.47 - 4.48 - 4.49 - 4.5 - 4.51 - 4.52 - 4.53 - 4.54 - 4.55 - 4.56 - 4.57 - 4.58 - 4.59 - 4.6 - 4.61 - 4.62 - 4.63 - 4.64 - 4.65 - 4.66 - 4.67 - 4.68 - 4.69 - 4.7 - 4.71 - 4.72 - 4.73 - 4.74 - 4.75 - 4.76 - 4.77 - 4.78 - 5.2 - 5.3 - 5.4 - 5.5 - 5.6 - 5.7 - 5.8 - 5.9 - 5.1 - 5.11 - 5.12 - 5.13 - 5.14 - 5.15 - 5.16 - 5.17 - 5.18 - 6.2 - 6.3 - 6.4 - 6.5 - 6.6 - 7.2