ACSN: Nâng cao thay đổi nghiên cứu thông báo


ACSN có nghĩa là gì? ACSN là viết tắt của Nâng cao thay đổi nghiên cứu thông báo. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Nâng cao thay đổi nghiên cứu thông báo, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Nâng cao thay đổi nghiên cứu thông báo trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của ACSN được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài ACSN, Nâng cao thay đổi nghiên cứu thông báo có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

ACSN = Nâng cao thay đổi nghiên cứu thông báo

Tìm kiếm định nghĩa chung của ACSN? ACSN có nghĩa là Nâng cao thay đổi nghiên cứu thông báo. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của ACSN trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của ACSN bằng tiếng Anh: Nâng cao thay đổi nghiên cứu thông báo. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

ACSN: Nâng cao thay đổi nghiên cứu thông báo

Ý nghĩa của ACSN bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, ACSN được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Nâng cao thay đổi nghiên cứu thông báo. Trang này là tất cả về từ viết tắt của ACSN và ý nghĩa của nó là Nâng cao thay đổi nghiên cứu thông báo. Xin lưu ý rằng Nâng cao thay đổi nghiên cứu thông báo không phải là ý nghĩa duy chỉ của ACSN. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của ACSN, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của ACSN từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Advanced Change Study Notice

Ý nghĩa khác của ACSN

Bên cạnh Nâng cao thay đổi nghiên cứu thông báo, ACSN có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của ACSN, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Nâng cao thay đổi nghiên cứu thông báo bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Nâng cao thay đổi nghiên cứu thông báo bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

ACSN định nghĩa:
    ... Thêm