BPD: Kinh doanh xuất bản phẩm bộ phận


BPD có nghĩa là gì? BPD là viết tắt của Kinh doanh xuất bản phẩm bộ phận. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Kinh doanh xuất bản phẩm bộ phận, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Kinh doanh xuất bản phẩm bộ phận trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của BPD được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài BPD, Kinh doanh xuất bản phẩm bộ phận có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

BPD = Kinh doanh xuất bản phẩm bộ phận

Tìm kiếm định nghĩa chung của BPD? BPD có nghĩa là Kinh doanh xuất bản phẩm bộ phận. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của BPD trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của BPD bằng tiếng Anh: Kinh doanh xuất bản phẩm bộ phận. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

BPD: Kinh doanh xuất bản phẩm bộ phận

Ý nghĩa của BPD bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, BPD được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Kinh doanh xuất bản phẩm bộ phận. Trang này là tất cả về từ viết tắt của BPD và ý nghĩa của nó là Kinh doanh xuất bản phẩm bộ phận. Xin lưu ý rằng Kinh doanh xuất bản phẩm bộ phận không phải là ý nghĩa duy chỉ của BPD. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của BPD, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của BPD từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Business Publications Division

Ý nghĩa khác của BPD

Bên cạnh Kinh doanh xuất bản phẩm bộ phận, BPD có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của BPD, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Kinh doanh xuất bản phẩm bộ phận bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Kinh doanh xuất bản phẩm bộ phận bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.