BTCA: Bernard Terrace Civic Association


BTCA có nghĩa là gì? BTCA là viết tắt của Bernard Terrace Civic Association. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Bernard Terrace Civic Association, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Bernard Terrace Civic Association trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của BTCA được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài BTCA, Bernard Terrace Civic Association có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

BTCA = Bernard Terrace Civic Association

Tìm kiếm định nghĩa chung của BTCA? BTCA có nghĩa là Bernard Terrace Civic Association. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của BTCA trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của BTCA bằng tiếng Anh: Bernard Terrace Civic Association. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

BTCA: Bernard Terrace Civic Association

Ý nghĩa của BTCA bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, BTCA được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Bernard Terrace Civic Association. Trang này là tất cả về từ viết tắt của BTCA và ý nghĩa của nó là Bernard Terrace Civic Association. Xin lưu ý rằng Bernard Terrace Civic Association không phải là ý nghĩa duy chỉ của BTCA. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của BTCA, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của BTCA từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Bernard Terrace Civic Association

Ý nghĩa khác của BTCA

Bên cạnh Bernard Terrace Civic Association, BTCA có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của BTCA, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Bernard Terrace Civic Association bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Bernard Terrace Civic Association bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

BTCA định nghĩa:
    ... Thêm