CFJ: Trung tâm hình thành de des Journalistes


CFJ có nghĩa là gì? CFJ là viết tắt của Trung tâm hình thành de des Journalistes. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Trung tâm hình thành de des Journalistes, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Trung tâm hình thành de des Journalistes trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của CFJ được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài CFJ, Trung tâm hình thành de des Journalistes có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

CFJ = Trung tâm hình thành de des Journalistes

Tìm kiếm định nghĩa chung của CFJ? CFJ có nghĩa là Trung tâm hình thành de des Journalistes. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của CFJ trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của CFJ bằng tiếng Anh: Trung tâm hình thành de des Journalistes. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

CFJ: Trung tâm hình thành de des Journalistes

Ý nghĩa của CFJ bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, CFJ được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Trung tâm hình thành de des Journalistes. Trang này là tất cả về từ viết tắt của CFJ và ý nghĩa của nó là Trung tâm hình thành de des Journalistes. Xin lưu ý rằng Trung tâm hình thành de des Journalistes không phải là ý nghĩa duy chỉ của CFJ. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của CFJ, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của CFJ từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Centre de Formation des Journalistes

Ý nghĩa khác của CFJ

Bên cạnh Trung tâm hình thành de des Journalistes, CFJ có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của CFJ, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Trung tâm hình thành de des Journalistes bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Trung tâm hình thành de des Journalistes bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

CFJ định nghĩa:
    ... Thêm