HGEC: Trung tâm giáo dục Grube Henry


HGEC có nghĩa là gì? HGEC là viết tắt của Trung tâm giáo dục Grube Henry. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Trung tâm giáo dục Grube Henry, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Trung tâm giáo dục Grube Henry trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của HGEC được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài HGEC, Trung tâm giáo dục Grube Henry có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

HGEC = Trung tâm giáo dục Grube Henry

Tìm kiếm định nghĩa chung của HGEC? HGEC có nghĩa là Trung tâm giáo dục Grube Henry. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của HGEC trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của HGEC bằng tiếng Anh: Trung tâm giáo dục Grube Henry. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

HGEC: Trung tâm giáo dục Grube Henry

Ý nghĩa của HGEC bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, HGEC được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Trung tâm giáo dục Grube Henry. Trang này là tất cả về từ viết tắt của HGEC và ý nghĩa của nó là Trung tâm giáo dục Grube Henry. Xin lưu ý rằng Trung tâm giáo dục Grube Henry không phải là ý nghĩa duy chỉ của HGEC. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của HGEC, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của HGEC từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Henry Grube Education Center

Ý nghĩa khác của HGEC

Bên cạnh Trung tâm giáo dục Grube Henry, HGEC có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của HGEC, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Trung tâm giáo dục Grube Henry bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Trung tâm giáo dục Grube Henry bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.