ISBER: Các Hiệp hội quốc tế cho sinh học và môi trường kho


ISBER có nghĩa là gì? ISBER là viết tắt của Các Hiệp hội quốc tế cho sinh học và môi trường kho. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Các Hiệp hội quốc tế cho sinh học và môi trường kho, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Các Hiệp hội quốc tế cho sinh học và môi trường kho trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của ISBER được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài ISBER, Các Hiệp hội quốc tế cho sinh học và môi trường kho có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

ISBER = Các Hiệp hội quốc tế cho sinh học và môi trường kho

Tìm kiếm định nghĩa chung của ISBER? ISBER có nghĩa là Các Hiệp hội quốc tế cho sinh học và môi trường kho. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của ISBER trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của ISBER bằng tiếng Anh: Các Hiệp hội quốc tế cho sinh học và môi trường kho. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

ISBER: Các Hiệp hội quốc tế cho sinh học và môi trường kho

Ý nghĩa của ISBER bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, ISBER được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Các Hiệp hội quốc tế cho sinh học và môi trường kho. Trang này là tất cả về từ viết tắt của ISBER và ý nghĩa của nó là Các Hiệp hội quốc tế cho sinh học và môi trường kho. Xin lưu ý rằng Các Hiệp hội quốc tế cho sinh học và môi trường kho không phải là ý nghĩa duy chỉ của ISBER. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của ISBER, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của ISBER từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: International Society for Biological and Environmental Repositories

Ý nghĩa khác của ISBER

Bên cạnh Các Hiệp hội quốc tế cho sinh học và môi trường kho, ISBER có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của ISBER, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Các Hiệp hội quốc tế cho sinh học và môi trường kho bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Các Hiệp hội quốc tế cho sinh học và môi trường kho bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.