JHP: Joseph Henry báo chí


JHP có nghĩa là gì? JHP là viết tắt của Joseph Henry báo chí. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Joseph Henry báo chí, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Joseph Henry báo chí trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của JHP được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài JHP, Joseph Henry báo chí có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

JHP = Joseph Henry báo chí

Tìm kiếm định nghĩa chung của JHP? JHP có nghĩa là Joseph Henry báo chí. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của JHP trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của JHP bằng tiếng Anh: Joseph Henry báo chí. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

JHP: Joseph Henry báo chí

Ý nghĩa của JHP bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, JHP được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Joseph Henry báo chí. Trang này là tất cả về từ viết tắt của JHP và ý nghĩa của nó là Joseph Henry báo chí. Xin lưu ý rằng Joseph Henry báo chí không phải là ý nghĩa duy chỉ của JHP. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của JHP, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của JHP từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Joseph Henry Press

Ý nghĩa khác của JHP

Bên cạnh Joseph Henry báo chí, JHP có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của JHP, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Joseph Henry báo chí bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Joseph Henry báo chí bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

JHP định nghĩa:
    ... Thêm