LCDS: Đường dây lạnh dòng dữ liệu


LCDS có nghĩa là gì? LCDS là viết tắt của Đường dây lạnh dòng dữ liệu. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Đường dây lạnh dòng dữ liệu, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Đường dây lạnh dòng dữ liệu trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của LCDS được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài LCDS, Đường dây lạnh dòng dữ liệu có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

LCDS = Đường dây lạnh dòng dữ liệu

Tìm kiếm định nghĩa chung của LCDS? LCDS có nghĩa là Đường dây lạnh dòng dữ liệu. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của LCDS trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của LCDS bằng tiếng Anh: Đường dây lạnh dòng dữ liệu. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

LCDS: Đường dây lạnh dòng dữ liệu

Ý nghĩa của LCDS bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, LCDS được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Đường dây lạnh dòng dữ liệu. Trang này là tất cả về từ viết tắt của LCDS và ý nghĩa của nó là Đường dây lạnh dòng dữ liệu. Xin lưu ý rằng Đường dây lạnh dòng dữ liệu không phải là ý nghĩa duy chỉ của LCDS. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của LCDS, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của LCDS từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Line Conditioned Data Stream

Ý nghĩa khác của LCDS

Bên cạnh Đường dây lạnh dòng dữ liệu, LCDS có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của LCDS, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Đường dây lạnh dòng dữ liệu bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Đường dây lạnh dòng dữ liệu bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

LCDS định nghĩa:
    ... Thêm