LLOS: Loudoun Lyric Opera


LLOS có nghĩa là gì? LLOS là viết tắt của Loudoun Lyric Opera. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Loudoun Lyric Opera, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Loudoun Lyric Opera trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của LLOS được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài LLOS, Loudoun Lyric Opera có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

LLOS = Loudoun Lyric Opera

Tìm kiếm định nghĩa chung của LLOS? LLOS có nghĩa là Loudoun Lyric Opera. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của LLOS trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của LLOS bằng tiếng Anh: Loudoun Lyric Opera. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

LLOS: Loudoun Lyric Opera

Ý nghĩa của LLOS bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, LLOS được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Loudoun Lyric Opera. Trang này là tất cả về từ viết tắt của LLOS và ý nghĩa của nó là Loudoun Lyric Opera. Xin lưu ý rằng Loudoun Lyric Opera không phải là ý nghĩa duy chỉ của LLOS. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của LLOS, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của LLOS từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Loudoun Lyric Opera

Ý nghĩa khác của LLOS

Bên cạnh Loudoun Lyric Opera, LLOS có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của LLOS, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Loudoun Lyric Opera bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Loudoun Lyric Opera bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

LLOS định nghĩa:
    ... Thêm