MFPS: Lập kế hoạch phần máy móc y tế


MFPS có nghĩa là gì? MFPS là viết tắt của Lập kế hoạch phần máy móc y tế. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Lập kế hoạch phần máy móc y tế, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Lập kế hoạch phần máy móc y tế trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của MFPS được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài MFPS, Lập kế hoạch phần máy móc y tế có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

MFPS = Lập kế hoạch phần máy móc y tế

Tìm kiếm định nghĩa chung của MFPS? MFPS có nghĩa là Lập kế hoạch phần máy móc y tế. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của MFPS trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của MFPS bằng tiếng Anh: Lập kế hoạch phần máy móc y tế. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

MFPS: Lập kế hoạch phần máy móc y tế

Ý nghĩa của MFPS bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, MFPS được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Lập kế hoạch phần máy móc y tế. Trang này là tất cả về từ viết tắt của MFPS và ý nghĩa của nó là Lập kế hoạch phần máy móc y tế. Xin lưu ý rằng Lập kế hoạch phần máy móc y tế không phải là ý nghĩa duy chỉ của MFPS. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của MFPS, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của MFPS từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Medical Facilities Planning Section

Ý nghĩa khác của MFPS

Bên cạnh Lập kế hoạch phần máy móc y tế, MFPS có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của MFPS, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Lập kế hoạch phần máy móc y tế bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Lập kế hoạch phần máy móc y tế bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

MFPS định nghĩa:
    ... Thêm