NHIS: Hệ thống bảo hiểm y tế quốc gia


NHIS có nghĩa là gì? NHIS là viết tắt của Hệ thống bảo hiểm y tế quốc gia. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Hệ thống bảo hiểm y tế quốc gia, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Hệ thống bảo hiểm y tế quốc gia trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của NHIS được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài NHIS, Hệ thống bảo hiểm y tế quốc gia có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

NHIS = Hệ thống bảo hiểm y tế quốc gia

Tìm kiếm định nghĩa chung của NHIS? NHIS có nghĩa là Hệ thống bảo hiểm y tế quốc gia. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của NHIS trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của NHIS bằng tiếng Anh: Hệ thống bảo hiểm y tế quốc gia. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

NHIS: Hệ thống bảo hiểm y tế quốc gia

Ý nghĩa của NHIS bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, NHIS được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Hệ thống bảo hiểm y tế quốc gia. Trang này là tất cả về từ viết tắt của NHIS và ý nghĩa của nó là Hệ thống bảo hiểm y tế quốc gia. Xin lưu ý rằng Hệ thống bảo hiểm y tế quốc gia không phải là ý nghĩa duy chỉ của NHIS. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của NHIS, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của NHIS từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: National Health Insurance System

Ý nghĩa khác của NHIS

Bên cạnh Hệ thống bảo hiểm y tế quốc gia, NHIS có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của NHIS, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Hệ thống bảo hiểm y tế quốc gia bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Hệ thống bảo hiểm y tế quốc gia bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

NHIS định nghĩa:
    ... Thêm