OEG: Khối mắt ngắm


OEG có nghĩa là gì? OEG là viết tắt của Khối mắt ngắm. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Khối mắt ngắm, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Khối mắt ngắm trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của OEG được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài OEG, Khối mắt ngắm có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

OEG = Khối mắt ngắm

Tìm kiếm định nghĩa chung của OEG? OEG có nghĩa là Khối mắt ngắm. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của OEG trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của OEG bằng tiếng Anh: Khối mắt ngắm. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

OEG: Khối mắt ngắm

Ý nghĩa của OEG bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, OEG được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Khối mắt ngắm. Trang này là tất cả về từ viết tắt của OEG và ý nghĩa của nó là Khối mắt ngắm. Xin lưu ý rằng Khối mắt ngắm không phải là ý nghĩa duy chỉ của OEG. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của OEG, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của OEG từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Occluded Eye Gunsight

Ý nghĩa khác của OEG

Bên cạnh Khối mắt ngắm, OEG có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của OEG, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Khối mắt ngắm bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Khối mắt ngắm bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

OEG định nghĩa:
    ... Thêm