OEG: Trò chơi tiếng Anh cũ


OEG có nghĩa là gì? OEG là viết tắt của Trò chơi tiếng Anh cũ. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Trò chơi tiếng Anh cũ, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Trò chơi tiếng Anh cũ trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của OEG được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài OEG, Trò chơi tiếng Anh cũ có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

OEG = Trò chơi tiếng Anh cũ

Tìm kiếm định nghĩa chung của OEG? OEG có nghĩa là Trò chơi tiếng Anh cũ. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của OEG trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của OEG bằng tiếng Anh: Trò chơi tiếng Anh cũ. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

OEG: Trò chơi tiếng Anh cũ

Ý nghĩa của OEG bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, OEG được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Trò chơi tiếng Anh cũ. Trang này là tất cả về từ viết tắt của OEG và ý nghĩa của nó là Trò chơi tiếng Anh cũ. Xin lưu ý rằng Trò chơi tiếng Anh cũ không phải là ý nghĩa duy chỉ của OEG. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của OEG, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của OEG từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Old English Game

Ý nghĩa khác của OEG

Bên cạnh Trò chơi tiếng Anh cũ, OEG có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của OEG, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Trò chơi tiếng Anh cũ bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Trò chơi tiếng Anh cũ bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

OEG định nghĩa:
    ... Thêm