OHL: Old Hickory Lake


OHL có nghĩa là gì? OHL là viết tắt của Old Hickory Lake. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Old Hickory Lake, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Old Hickory Lake trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của OHL được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài OHL, Old Hickory Lake có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

OHL = Old Hickory Lake

Tìm kiếm định nghĩa chung của OHL? OHL có nghĩa là Old Hickory Lake. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của OHL trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của OHL bằng tiếng Anh: Old Hickory Lake. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

OHL: Old Hickory Lake

Ý nghĩa của OHL bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, OHL được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Old Hickory Lake. Trang này là tất cả về từ viết tắt của OHL và ý nghĩa của nó là Old Hickory Lake. Xin lưu ý rằng Old Hickory Lake không phải là ý nghĩa duy chỉ của OHL. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của OHL, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của OHL từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Old Hickory Lake

Ý nghĩa khác của OHL

Bên cạnh Old Hickory Lake, OHL có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của OHL, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Old Hickory Lake bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Old Hickory Lake bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

OHL định nghĩa:
    ... Thêm