PSC: Trung tâm dịch vụ sản phẩm


PSC có nghĩa là gì? PSC là viết tắt của Trung tâm dịch vụ sản phẩm. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Trung tâm dịch vụ sản phẩm, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Trung tâm dịch vụ sản phẩm trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của PSC được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài PSC, Trung tâm dịch vụ sản phẩm có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

PSC = Trung tâm dịch vụ sản phẩm

Tìm kiếm định nghĩa chung của PSC? PSC có nghĩa là Trung tâm dịch vụ sản phẩm. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của PSC trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của PSC bằng tiếng Anh: Trung tâm dịch vụ sản phẩm. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

PSC: Trung tâm dịch vụ sản phẩm

Ý nghĩa của PSC bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, PSC được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Trung tâm dịch vụ sản phẩm. Trang này là tất cả về từ viết tắt của PSC và ý nghĩa của nó là Trung tâm dịch vụ sản phẩm. Xin lưu ý rằng Trung tâm dịch vụ sản phẩm không phải là ý nghĩa duy chỉ của PSC. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của PSC, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của PSC từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Product Service Center

Ý nghĩa khác của PSC

Bên cạnh Trung tâm dịch vụ sản phẩm, PSC có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của PSC, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Trung tâm dịch vụ sản phẩm bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Trung tâm dịch vụ sản phẩm bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.