SL: Axít sulfuric trihydrat


SL có nghĩa là gì? SL là viết tắt của Axít sulfuric trihydrat. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Axít sulfuric trihydrat, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Axít sulfuric trihydrat trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của SL được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài SL, Axít sulfuric trihydrat có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

SL = Axít sulfuric trihydrat

Tìm kiếm định nghĩa chung của SL? SL có nghĩa là Axít sulfuric trihydrat. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của SL trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của SL bằng tiếng Anh: Axít sulfuric trihydrat. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

SL: Axít sulfuric trihydrat

Ý nghĩa của SL bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, SL được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Axít sulfuric trihydrat. Trang này là tất cả về từ viết tắt của SL và ý nghĩa của nó là Axít sulfuric trihydrat. Xin lưu ý rằng Axít sulfuric trihydrat không phải là ý nghĩa duy chỉ của SL. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của SL, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của SL từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Sulfuric Acid Trihydrate

Ý nghĩa khác của SL

Bên cạnh Axít sulfuric trihydrat, SL có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của SL, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Axít sulfuric trihydrat bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Axít sulfuric trihydrat bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.